Služby

  • Bezpečnostní posouzení

  • Na základě obhlídky připravíme bezpečnostní posouzení, které slouží jako podklad při rozhodování o rozsahu a účelnosti konkrétního zařízení. Výsledkem může být stručná studie nebo návrh, který orientačně přiblíží způsob řešení. Po jeho konzultaci a upřesnění připravujeme cenovou kalkulaci v souladu s možnostmi a požadavky zákazníka. Nabízíme vždy několik variant řešení, abychom vyhověli konkrétním požadavkům z pohledu funkčnosti i ceny. Samozřejmostí je ve všech případech vysvětlení principu i technických detailů, včetně upozornění na případné souvislosti z pohledu následného provozu.

  • Projektová dokumentace

  • Zajišťujeme zpracování projektové dokumentace na všechny námi nabízené technologie. Na základě obhlídky objektu a dle platných norem a předpisů navrhujeme řešení projektů s uplatněním nejnovějších technologií.

  • Realizace

  • Montáž, oživení a nastavení systémů provádí výhradně kvalifikovaní technici se zkušenostmi pro dané systémy. Náš tým je složen ze odborníků na informatiku, techniků specializovaných na bezpečnostní technologie, revizních techniků elektro s praxí v oboru a dalších odborníků s mnohaletými zkušenostmi. Školení techniků probíhá pravidelně v průběhu celého roku a zároveň se snažíme aktivně vyhledávat nové technologie k rozvíjení a zkvalitnění našich činností.

  • Servis

  • K dispozici je tým techniků, kteří dokáží nepřetržitě reagovat na potřeby zákazníků. Jde o poskytování havarijního servisu i běžných provozních požadavků. Podle přání zákazníka servis provádíme s okamžitým výjezdem nebo obvykle nejpozději do 24 hodin, u smluvních zákazníků dle individuálního nastavení. Ceny se řídí platným ceníkem.

  • Revize

  • Revize jsou v našem oboru chápány jako závěrečná a následně pravidelná činnost, a proto jim věnujeme maximální pozornost. Revize všech zařízení jsou definovány legislativou v určitých intervalech. Především systémy EPS a elektro podléhají poměrně přísným pravidlům, za jejichž nedodržení hrozí přísné sankce. S podrobnostmi údržby, zákonných intervalů revizí a kontrol vás rádi seznámíme a navrhneme způsob provádění tak, abyste neměli v případě kontroly nebo mimořádné události problém s některým z inspekčních orgánů, popř. pojišťovnou.