Činnosti a technologie

 • Poplachový a zabezpečovací tísňový systém PZTS ( dříve EZS)

 • Tento systém zajišťuje včasnou detekci vniknutí nebo neoprávněné přítomnosti ve střeženém prostoru.

  V současné době se ochrana majetku, osob, ale i dat stává stále větší nutností. Zabezpečovací systémy se tedy stávají běžným standardem v podnikové i státní sféře, a také v bytových instalacích.Jde o nejrozšířenější a při správné volbě také nejspolehlivější způsob ochrany. Provádíme nejen projektování a montáž do všech druhů objektů, ale i jejich integraci do systémů centralizované ochrany v dlouhodobé spolupráci se všemi významnými společnostmi provozujícími PCO pro ochranu osob a majetku v komerční i státní sféře. Výběr systému, jeho výstupní aktivity, způsob ovládání a další funkce je předmětem společného posouzení na základě obhlídky a požadavků klienta. Moderním se stává využití mobilních zařízení pro ovládání a monitoring bezpečnostních systémů, u větších komerčních instalací provádíme integraci do grafických nadstavbových systémů s vazbou na další technologie.

  Jako příklad uvádíme některé z výrobců, se kterými spolupracujeme:

                                      

 • Kamerový systém (CCTV)

 • Kamerové systémy umožňují sledování dění v zájmových zónách střeženého prostoru, ukládání záznamů a jejich další zpracování. V současnosti nejdynamičtější technologie z bezpečnostních systémů, která nabízí široké spektrum využití i produktů. Moderní kamerové systémy umožňují připojení do sítí LAN/WAN. Uživatel s dostatečnými přístupovými právy se může vzdáleně nejen do systému připojit a sledovat živý obraz z kamer, ale i sledovat záznam, případně celé zařízení vzdáleně ovládat. Nasazení a výběr kamerového systému je velice individuální, proto klademe důraz na konkrétní požadavky zákazníka. Výsledkem by měl být správně provedený návrh s vysvětlením všech parametrů důležitých pro funkčnost systému.

  Samostatnou kapitolou jsou Městské kamerové dohlížecí systémy (MKDS), které zřizují města s cílem zvýšení bezpečnosti občanů. Jde často o složitá technická řešení především z pohledu přenosových tras videosignálu, s čímž máme bohaté zkušenosti.

  Rozsah námi používaných technologií v tomto oboru je veliký, uvádíme alespoň některé z nich:

                                          

 • Elektrická požární signalizace (EPS)

 • Systém elektrické požární signalizace je technické zařízení sloužící k včasné detekci požáru v objektu, signalizaci poplachových stavů pro přítomné osoby i prostřednictvím dalších zařízení do míst trvalé obsluhy. Systém slouží i k ovládání navazujících požárních zařízení jako jsou požární uzávěry, technologická zařízení popř. automatické samozhášecí systémy. Zařízení je nutnou součástí provozu většiny objektů určených pro shromažďování osob, výrobních prostor, ubytovacích zařízení, památkových objektů atd. Systém EPS podléhá přesným předpisům od návrhu, projektu až po realizaci a následný servis a údržbu. Všechny tyto stupně jsme vám schopni zajistit.

  Uvádíme některé námi používané technologie:

                          

 • Elektronická kontrola vstupu (EKV/KVS)

 • Elektronická kontrola vstupu má své využití tam, kde je nutné kontrolovat a regulovat přístup osob do objektu nebo některých jeho částí. Jde často o doplněk bezpečnostních systémů, který je nasazován v případě požadavků dodavatele na komplexní dodávku. Nejde však jen o rozsáhlé a sofistikované systémy s využitím biometrických čteček a různých identifikátorů, ale třeba i jen jednoduchý videotelefon s jedním nebo několika uživateli. Jsme schopni nabídnout tyto systémy pro jakýkoliv objekt s využitím mnoha různých technologií.

  Uvádíme některé z nich:

                      

 • Strukturovaná kabeláž

 • Strukturovaná kabeláže je v současné době nejrozšířenější komunikační prostředí, které je podstatou pro fungování ostatních moderních technologií. Na jeho základech pracují systémy pro přenos dat, hlasu a obrazu. Provádíme montáže certifikovaných sítí pro společnosti, ale i menší sítě pro organizace, malé firmy a domácnosti.

 • Elektromontáže

 • Jsme schopni zajistit montáž i revize na vyhrazených elektrických zařízeních do 1000 V. Jde samozřejmě o kompletní elektro instalace jak v komerční bytové sféře, tak i ve sféře průmyslové.

 • Místní a obecní rozhlasy

 • Zajišťujeme montáže, servis a údržbu rozhlasových systému. Pracujeme s různými kabelovými i radiovými systémy.

 • Školní / firemní rozhlasové a audio systémy, evakuační rozhlasy

 • Pravidelně provádíme servis školních systémů rozhlasu, jednotného času a dalších speciálních zařízení, používaných pro organizaci v různých provozech.

 • Mechanické zábranné systémy (MZS)

 • Mechanické zábranné systémy jsou zastoupeny především bezpečnostními dveřmi, mřížemi, ale i venkovními prvky oplocení, které jsme schopni zaměřit a dodat dle individuálních požadavků zákazníka